czwartek, 7 maja 2015

18.03.2015

godz. 16.00-19.00. Prowadzenie: Aleksandra Chomicz, Agata Kowalska.
Celem tego spotkania było zdefiniowanie przez młodzież najistotniejszych trudności i problemów istniejących w otaczającym świecie społecznym, wynikajacych z nadużywania internetu. Młodzież miała zastanowić się, w jaki sposób można wpłynąć na otaczającą rzeczywistość, by zmienić istniejące mechanizmy, nawyki i przekonania. Uczestnicy zapoznali się z formą kampanii społecznej, która jest efektywnym sposobem wpływu na opinię społeczną w różnych istotnych publicznie kwestiach. Kluczowym elementem spotkania było zaplanowanie przez uczestników własnej kampanii społecznej w  odniesieniu do wybranego problemu.
Scenariusz zajęć:
  1. Wprowadzenie.
  2. Problemy relacyjne pojawiające się w związku z użytkowaniem portali społecznościowych, internetu – burza mózgów. Które z nich są obecne w twojej szkole/ klasie?
  3. Sposoby przeciwdziałania powyżej wymienionym problemom – praca w grupach według poniższego modelu: Co mogę zrobić ja osobiście/ Co może zrobić klasa/ Co może zrobić szkoła jako instytucja? Dziś?/ W najbliższym miesiącu?/ W najbliższym roku?
  4. Co to jest kampania społeczna? Prezentacja PPT.
  5. Przegląd znanych i ciekawych kampanii społecznych.
  6. Przygotowanie włanej kampanii społecznej w oparciu o model czterech niezbędnych pytań pomocniczych.
  7. Opracowanie własnych scenariuszy na filmiki.
  8. Przygotowanie harmonogramu działań.