O FUNDACJI

MI-RO-RO urodziło się w 2010 roku. Wyrosło z polsko-portugalskich doświadczeń twórczego połączenia edukacji, kultury i sztuki, poszukiwania idei sztuki transwersalnej i promocji zintegrowanych ekspresji artystycznych.
Głównym celem MI-RO-RO jest wszechstronne propagowanie edukacji, podnoszenie poziomu i dostępności kultury i sztuki, realizacja działań promujących zrównoważony rozwój, partycypację społeczną oraz postawę obywatelską poprzez innowacyjne rozwiązania interdyscyplinarne.
W skali MIKRO skupiamy się na promocji POSTAWY ŻYCIOWEJ cechującej się wrażliwością estetyczną i postawą podmiotową, ciekawością świata, entuzjazmem stawiania inspirujących pytań, poszukiwaniem wielkich idei w małych rzeczach i energią twórczej spontaniczności.
Dbamy o to, aby nasza oferta miała wymiar interkulturowy.
Realizujemy projekty krótko i długoterminowe angażujące grupy w różnym wieku i o różnym profilu społeczno-ekonomicznym.

 


www.miroro.pl