czwartek, 7 maja 2015

30.03.2015r. - 31.03.2015

Realizacja zajęć w wybranych klasach w oparciu o przygotowane przez uczniów filmiki.
 1. Prezentacja filmów.
 2. Rozmowa na temat treści filmów, intencji autorów, ważnych kwestii społecznych, poruszanych w filmach.
 3. Przełożenie zjawisk i problemów społecznych zaprezentowanych w filmie na kontekst szkoły, klasy, najbliższego otoczenia uczniów. Dyskusja.
 4. Korzyści i zagrożenia wynikające z użytkowanai internetu - praca w grupach.
 5. Refleksja autorów na forum klasy na temat realizacji filmów - montażu, scenariusza, realizacji, programów i narzędzi wykorzystanych do jego przygotowania.
 6. "Weź sprawy w swoje ręce" - burza mózgów dotycząca możliwych form wykorzystania filmu jako narzędzia wpływu na zmianę postaw i przekonań społecznych.
 7. "Zgadzam/nie zgadzam się" - pobudzanie uczniów do własnej refleksji i opinii na temat różnych istotnych kwestii związanych z internetem, pobudzanie do aktywnego działania i wyrażania własnego zdania.
 8. Podsumowanie.

24.03.2015

godz. 16.00-19.00. Prowadzenie Aleksandra Chomicz, Agata Kowalska.
Filmiki stworzone podczas warsztatów multimedialnych są idealnym materiałem do realizacji warsztatów profilaktycznych w szkole. Są inspiracją do rozmowy na temat ważnych kwestii społecznych, które autorzy filmów chcieli zasygnalizować, o trudnościach relacyjnych wynikających z użytkowania świata wirtualnego obecnych nie tylko w treści filmiku, ale również w realnym otoczeniu uczniów. To spotkanie mialo na celu opracowanie scenariusza zajęć profilaktycznych z innymi klasami w oparciu o filmiki przygotowane na warsztatach.

23.03.2015

godz. 16.00-19.00. Prowadzenie Sebastian Bednarek, Agata Kowalska.
 1. Udźwiękawianie projektów filmowych. Poznajemy proste metody rejestracji dźwięku i używamy nagrań w celu wzbogacenia filmu o sferę audio. Montujemy, synchronizujemy dźwięk z obrazem.

21.03.2015

godz. 16.00-19.00. Prowadzenie: Sebastian Bednarek, Aleksandra Chomicz.
 1. Rejestracja, realizacja. Pod okiem osoby prowadzącej z godnie z stworzonym wcześniej scenariuszem uczestnicy nagrywają film, ujęcia animacji po klatkowej.
 2. Kroimy, lepimy, składamy” czyli edycja materiału wideo. Poznajemy tajniki montaży wideo, sposobu tworzenia nastoju, dynamiki przejść między ujęciami i metod związanych z nadaniem projektowi spójnego kształtu.

20.03.2015

godz. 16.00-19.00. Prowadzenie Sebastian Bednarek, Aleksandra Chomicz.
 1. Zapoznanie się z rożnymi drogami dojścia do skończonej formy filmowo-dźwiękowej (spot informacyjny).
 2. Refleksja o możliwościach kreacji filmowo-muzycznej, krótki zarys proponowanych kierunków: animacja po klatkowa, film tradycyjny z podziałem na role i inne krótkie formy filmowe.
 3. Budowanie własnego studia filmowego, czyli jak tworzyć filmowo-muzyczne utwory za pomocą nowych technologii. Prezentacja urządzeń , oprogramowania na którym można pracować.

18.03.2015

godz. 16.00-19.00. Prowadzenie: Aleksandra Chomicz, Agata Kowalska.
Celem tego spotkania było zdefiniowanie przez młodzież najistotniejszych trudności i problemów istniejących w otaczającym świecie społecznym, wynikajacych z nadużywania internetu. Młodzież miała zastanowić się, w jaki sposób można wpłynąć na otaczającą rzeczywistość, by zmienić istniejące mechanizmy, nawyki i przekonania. Uczestnicy zapoznali się z formą kampanii społecznej, która jest efektywnym sposobem wpływu na opinię społeczną w różnych istotnych publicznie kwestiach. Kluczowym elementem spotkania było zaplanowanie przez uczestników własnej kampanii społecznej w  odniesieniu do wybranego problemu.
Scenariusz zajęć:
 1. Wprowadzenie.
 2. Problemy relacyjne pojawiające się w związku z użytkowaniem portali społecznościowych, internetu – burza mózgów. Które z nich są obecne w twojej szkole/ klasie?
 3. Sposoby przeciwdziałania powyżej wymienionym problemom – praca w grupach według poniższego modelu: Co mogę zrobić ja osobiście/ Co może zrobić klasa/ Co może zrobić szkoła jako instytucja? Dziś?/ W najbliższym miesiącu?/ W najbliższym roku?
 4. Co to jest kampania społeczna? Prezentacja PPT.
 5. Przegląd znanych i ciekawych kampanii społecznych.
 6. Przygotowanie włanej kampanii społecznej w oparciu o model czterech niezbędnych pytań pomocniczych.
 7. Opracowanie własnych scenariuszy na filmiki.
 8. Przygotowanie harmonogramu działań.

17.03.2015

Godz. 16.00-19.00. Prowadzenie: Aleksandra Chomicz, Agata Kowalska.
Warsztaty rozpoczęły się programem profilaktycznym w zakresie zagrożeń związanych z używaniem komputera i internetu wśród młodych osób  „Moje miejce w świecie” autorstwa Sopockiego Stowarzyszenia Zdrowi i Aktywni.