czwartek, 7 maja 2015

30.03.2015r. - 31.03.2015

Realizacja zajęć w wybranych klasach w oparciu o przygotowane przez uczniów filmiki.
  1. Prezentacja filmów.
  2. Rozmowa na temat treści filmów, intencji autorów, ważnych kwestii społecznych, poruszanych w filmach.
  3. Przełożenie zjawisk i problemów społecznych zaprezentowanych w filmie na kontekst szkoły, klasy, najbliższego otoczenia uczniów. Dyskusja.
  4. Korzyści i zagrożenia wynikające z użytkowanai internetu - praca w grupach.
  5. Refleksja autorów na forum klasy na temat realizacji filmów - montażu, scenariusza, realizacji, programów i narzędzi wykorzystanych do jego przygotowania.
  6. "Weź sprawy w swoje ręce" - burza mózgów dotycząca możliwych form wykorzystania filmu jako narzędzia wpływu na zmianę postaw i przekonań społecznych.
  7. "Zgadzam/nie zgadzam się" - pobudzanie uczniów do własnej refleksji i opinii na temat różnych istotnych kwestii związanych z internetem, pobudzanie do aktywnego działania i wyrażania własnego zdania.
  8. Podsumowanie.