czwartek, 7 maja 2015

24.03.2015

godz. 16.00-19.00. Prowadzenie Aleksandra Chomicz, Agata Kowalska.
Filmiki stworzone podczas warsztatów multimedialnych są idealnym materiałem do realizacji warsztatów profilaktycznych w szkole. Są inspiracją do rozmowy na temat ważnych kwestii społecznych, które autorzy filmów chcieli zasygnalizować, o trudnościach relacyjnych wynikających z użytkowania świata wirtualnego obecnych nie tylko w treści filmiku, ale również w realnym otoczeniu uczniów. To spotkanie mialo na celu opracowanie scenariusza zajęć profilaktycznych z innymi klasami w oparciu o filmiki przygotowane na warsztatach.